Natečaj: izbira imena in oblikovanje znaka

Javni zavod Center Arnold Tovornik Selnica ob Dravi objavlja javni natečaj za izbiro imena in / ali oblikovanje znaka za Kletne prostore pod Občino Selnica ob Dravi. Namen natečaja je izbrati ime in / ali znak, ki bosta kot uradni simbol predstavlja kletne prostore. Z znakom in imenom želimo vzpostaviti lastno identiteto in prepoznavnost kletnih prostorov. Znak in ime bomo uporabljali v različnih tiskanih in elektronskih oblikah. Nagrada za posamezno najboljšo rešitev znaša 200,00 EUR.

Pogoji za prijavo:

Na natečaj se lahko prijavijo vse fizične in pravne osebe.

Rok za oddajo:

Svoje rešitve pošljite najkasneje do 31. 8. 2016 do 23.59 na e-naslov: miha.kranjcevic@selnica.si, zadeva: NATEČAJ – KLETNI PROSTORI skupaj z izpolnjeno prijavnico.

Dokumentacija:

Informacije:

Dodatne informacije in možnost ogleda prostora lahko zainteresirani prijavitelji dobijo preko e-pošte: miha.kranjcevic@selnica.si.